Hvordan bæredygtige vandrensningsløsninger styrker energisektoren

MECO grafisk

I takt med at temperaturer og befolkningstal stiger, udgør vandmangel en trussel for amerikanske kraftværker, der stadig er afhængige af lokale ressourcer til elproduktion. Bæredygtige vandløsninger er et vigtigt skridt i retning af at sikre landets kraftværker mod de udfordringer, som en anstrengt vandforsyning medfører. Interessenter i energisektoren, der investerer i disse løsninger, kan forvente følgende fordele.

En bæredygtig kilde til ferskvand til elproduktion

Omkring 195 milliarder liter vand bruges hver dag til køling af udstyr i amerikanske termoelektriske kraftværker. Der bruges endnu mere vand til at producere den damp, der bruges til at drive turbinerne, og til at fjerne luftforurenende stoffer fra røggassen. Vandrensningssystemer er en bæredygtig løsning for kraftværker, der ønsker at reducere deres vandaftryk og mindske belastningen af lokale vandkilder.

Sikkerhed mod fremtidige tørkeperioder og afbrydelser af forsyningen

Når kraftværker er afhængige af lokale vandkilder, er de underlagt disse forsyningers luner. Tørke skaber f.eks. flere problemer, der fører til driftsforstyrrelser og påvirker oppetiden. Ud over at reducere den tilgængelige vandforsyning forværrer tørke spredningen af forurenende stoffer i fødevandet, hvilket igen kan beskadige strømforsyningsudstyret. Vandrensningssystemer gør det muligt for kraftværker at undgå nedetid ved at opsamle og genbruge vand.

Reduktion af faste omkostninger og driftsbudgetter

Moderne vandrensningssystemer giver kraftværkerne mulighed for nøje at overvåge vandproduktionen og driftsomkostningerne. Det holder værkerne i topform, reducerer de faste omkostninger og maksimerer systemets ydeevne. MECO smartANALYTICS™ udstyrer for eksempel brugerne med datadrevet indsigt, der afslører måder at minimere forbruget af forsyningsselskaber og forbrugsvarer på, hvilket sparer penge og forbedrer bæredygtigheden.

MECO spiller en central rolle i udviklingen af mere bæredygtige vandløsninger til energisektoren.

I mere end 90 år har MECO leveret innovative vandløsninger til en mere bæredygtig energisektor. Se, hvordan MECOs vandsystemer giver brugerne mulighed for at reducere deres vandfodaftryk og samtidig øge energi- og driftseffektiviteten. Kontakt os i dag.