HVORFOR MECO?

FORPLIGTELSE TIL BÆREDYGTIGHED

Oversigt

Bæredygtighed er vores ansvar over for miljøet og vores kunder.

Vand er det vigtigste element i verden og en livsvigtig kilde til liv. Mindre end 1 procent af jordens ferskvandsforsyning er egnet til menneskeføde, og meget af det er ved at blive kompromitteret af overforbrug, forurening og klimatiske påvirkninger.

Hos MECO afspejler alt, hvad vi gør, vores ansvarsfølelse over for de industrier, samfund og mennesker, vi betjener. Rensning af vand er energikrævende. Vores dampkompressionsmaskiner reducerer energiforbruget med 70 procent i forhold til konventionelle destillerier med flere effekter. Vi bestræber os på at sikre, at vores vandrensningsløsninger er rene og tager hensyn til miljømæssige prioriteter. Når vi renser vand, genvinder vi så meget af vores input som muligt, minimerer udledningen og reducerer vandfodaftrykket. Vi forstår, at der kun er én jord. Vi er på linje med vores kunder i vores engagement i bæredygtighed.

Som en del af Grundfos-koncernen betragter MECO bæredygtighed som et grundlæggende aspekt af vores identitet, og vi står fast bag koncernens ambition om at hjælpe med at løse verdens vandudfordringer og forbedre livskvaliteten for mennesker. Grundfos-koncernen er den første organisation i sektoren for vandløsninger, der har modtaget fuld validering af sine videnskabsbaserede netto-nul-mål fra Science-Based Targets-initiativet (SBTi). Organisationen har også fået valideret sine videnskabeligt baserede mål for 2030, hvilket vil være en vigtig milepæl i bestræbelserne på at opnå en netto-nul-fremtid.

Grundfos' videnskabeligt baserede mål er som følger:

Samlet netto-nul-mål

  • Opnå netto-nul drivhusgasudledning (GHG) i hele værdikæden inden 2050

Mål på kort sigt

  • Reducer absolutte scope 1- og 2-drivhusgasemissioner med 50% inden 2030
  • Reducere absolutte scope 3 drivhusgasudledninger med 25% inden for samme tidsramme.

Langsigtede mål

  • Reducer absolutte scope 1-, scope 2- og scope 3-udledninger af drivhusgasser med 90% inden 2050.

Galleri

Egenudviklet teknologi som vores MSS VC's GII Centurbo™-kompressor sænker energiforbruget drastisk, reducerer olieforbruget og sænker støjemissionen dramatisk.

Vores Vapor Compression-maskiner reducerer energiforbruget med 70 % i forhold til konventionelle destillatorer med flere effekter.

MECOs patenterede MASTERfit™-system bruger 20 % mindre fødevand og forbrugsvarer til forbehandling, mens der udledes 65 % mindre vand til afløb.

Genbrug af vand gennem bassiner på vores produktionsanlæg eliminerer udledning af affald og reducerer brugen af vand fra det lokale grundvandsmagasin.

Højeffektiv belysning, elektriske gaffeltrucks og klimakontrolsystemer reducerer energiforbruget og belastningen af miljøet.