Vores virksomhed

Vision + værdier

MECOs vision

At være verdens førende leverandør af state-of-the-art løsninger inden for vandrensning. At opretholde en strategisk fordel ved at levere den bredeste base af teknologier kombineret med det bedste tilbud af produkter og tjenester til de brancher, vi betjener. Gennem gennemgribende kvalitet og løbende forbedringer vil vi tilføre værdi til vores kunders, medarbejderes og vores samfunds liv.

Vores værdier

 


Bæredygtighed
Vi driver vores forretning på en ansvarlig og stadig mere bæredygtig måde. Vi fremstiller produkter og løsninger, der hjælper vores kunder med at spare på naturressourcerne og reducere klimapåvirkningen. Vi tager en aktiv rolle i samfundet omkring os. MECO er en socialt ansvarlig virksomhed. Vi tager os af vores medarbejdere - også dem med særlige behov.

 


Åben + troværdig
I MECO gør vi, hvad vi siger, og vi siger, hvad vi gør. Vi kommunikerer åbent og ærligt med hinanden og med verden omkring os. Vi lægger fakta på bordet - også når det ikke er behageligt.

 


Fokus på mennesker
Fokus på mennesker. MECO er vores medarbejdere. Vi udvikler den enkelte. Alle i MECO har passion og potentiale. Alle har magt til at påvirke. Alle skal føle sig respekteret og værdsat.

 
 

Uafhængig
Grundfos' hovedaktionær - nu og i fremtiden - er Poul Due Jensens Fond. Overskud er et middel til vækst, ikke et mål. Vi sikrer til enhver tid et sundt økonomisk fundament.

 


Partnerskab
Vi skaber værdi gennem tætte relationer med kunder, leverandører og andre interessenter. Vi er en global virksomhed, der bygger på lokalt entreprenørskab. Vi tror på, at mangfoldighed driver innovation og vækst.

 


Ubarmhjertigt ambitiøs
I MECO holder vi aldrig op med at udfordre os selv for at skabe bedre løsninger hurtigere. Vi sætter en ære i at levere førsteklasses kvalitet i alt, hvad vi gør. Vi viser lederskab og fornyer fremtiden.