Fordelene ved MECO smartANALYTICS® er

Fordelene ved MECO smartANALYTICS®er

Vandrensning er en kritisk og kompleks proces i produktionsvirksomheder, der er forbundet med betydelige omkostninger og potentielle miljøpåvirkninger. Samtidig har alle vandrensningsanlæg potentiale til at generere en uudnyttet mængde data. Hvis de bruges og analyseres korrekt, kan disse data og analyser forbedre driften på en række måder. MECO smartANALYTICS®blev udviklet til at udnytte disse data for at sikre, at vores kunders vandværker fungerer med maksimal effektivitet og på den mest pålidelige måde. Du får ro i sindet med smartANALYTICS®, fordi indsigten i dit vand aldrig har været smartere.

OVERVÅGE PRODUKTETS YDEEVNE

MECO smartANALYTICS®bruger dataprofilering til at benchmarke en lang række input, herunder flowhastigheder, temperaturer, tryk, vibrationer og hastigheder. Disse input registreres tusindvis af gange om dagen, hver dag, 365 dage om året. Ved hjælp af den konstante dataindsamling profilerer vores program dit vandværks præstation i forhold til dets egen driftshistorie, vores præstationsstandard og en større population af identiske eller lignende anlæg i drift i marken. Når vi ved, hvordan dit anlæg skal fungere, ved vi, hvad vi kan forvente. Vores ekspertteam, hvis eneste fokus er dit velbefindende, vil derefter forsyne dig med evalueringer og rapporter. Med vores dataprofilering vil det føles, som om du har en MEKA-ekspert på dit anlæg!

VIDEN OG EKSPERTISE LIGE VED HÅNDEN

Online diagnostik analyserer inputværdier i realtid, og afvigelser fra den forventede norm markeres til evaluering. Vi ønsker at identificere eventuelle problemer, før de bliver et problem, og vi ønsker at planlægge rutinemæssig vedligeholdelse, før det er på tide. Små variationer i målinger, der kan være ukendte eller virke ubetydelige, kan have større eller længerevarende konsekvenser. Proaktiv planlægning af forbrugsvarer og forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter holder dit anlæg kørende effektivt uden nedetid.

MAKSIMERE OMKOSTNINGSBESPARELSER

Forudsigelig vedligeholdelse hjælper dig med at undgå uplanlagte nedlukninger og produktionstab, hvilket igen sparer dig penge. MECO smartANALYTICS®reducerer også driftsomkostningerne ved at anbefale de mest effektive driftsparametre. Forbruget af forsyninger udgør en betydelig del af driftsomkostningerne i dit vandsystem. Dataprofileringsfunktionerne i smartANALYTICS®gør det muligt for MEKA-eksperter at identificere muligheder for at forbedre driftseffektiviteten, hvilket giver besparelser på forsyningsselskaber, forbrugsvarer, vedligeholdelse og andre steder.

BÆREDYGTIGHED FOR I MORGEN

For at maksimere dit systems effektivitet og reducere dets indvirkning på miljøet er det vigtigt at reagere på forandringer. Når produktionsflowet eller fødevandskvaliteten ændrer sig, vil vi rådgive om bedste praksis for at minimere dine indtags- og udløbsudledninger. MECO smartANALYTICS®reducerer dit vandfodaftryk ved at optimere rejekthastigheder, returskylning og skyllecyklusser. Vores program vil også minimere dit energiforbrug med anbefalinger om bedste praksis, der nøje matcher produktionen til efterspørgslen, udjævner spidsbelastninger og minimerer start og stop. Ud over vand- og energibesparelser søger bedste praksis også at minimere brugen af forbrugsstoffer, udskiftningsfiltre og membraner. Du kan give tilbage til miljøet med MECO smartANALYTICS®ved at rense vand på en ansvarlig måde.

SMARTERE FORRETNING. SMARTER WATER.

Med kontorer i Nordamerika, Asien og Europa er vores eksperter til rådighed 24 timer i døgnet. Vandrensning er ikke en bibeskæftigelse for MECO, det er alt, hvad vi gør, og alt, hvad vi har gjort i de sidste 90 år. smartANALYTICS®-programmetbringer MEKAs dedikation og ekspertise ind i dit vandværk.

Få mere at vide om, hvordan MECO smartANALYTICS®kan gavne dig!