Digitalisering i den farmaceutiske industri

digitalisering i den farmaceutiske industri

COVID-19-pandemien skabte en betydelig stigning i digitaliseringen siden 2020 på grund af landsdækkende nedlukninger og krav om social distancering. Undersøgelser viser, at dette globale sundhedsfænomen resulterede i en 6-årigdigital transformationsacceleration, hvor 97% af virksomhedsledere sagde, at pandemien fremskyndede deres digitaliseringsindsats.

Den seneste stigning i digital transformation har spillet en stor rolle i forbedringen af virksomhedsstrategier på tværs af alle brancher, hvilket gør det muligt for virksomheder at løfte deres drift og skabe bedre forretningsresultater. På trods af denne nylige stigning har den farmaceutiske industri modstået at indføre digitale værktøjer og ændre sine strategiske prioriteter og arbejdspladskultur på grund af komplekse fremstillingsprocesser. Alligevel understreger den voksende efterspørgsel efter lægemidler et klart behov for digitalisering af medicinalindustrien.

Hvad er digitalisering i den farmaceutiske industri?

Digitalisering, også kendt som digital transformation, er processen med at integrere digitale teknologier på tværs af alle områder af en virksomhed for at forbedre driften og levere større værdi til kunderne.

Farmaceutisk digitalisering indebærer udvikling og inkorporering af digitale teknologier på tværs af alle niveauer af forretningsdrift. Gennem denne proces indsamler, analyserer og bruger branchefolk store mængder data fra forskellige kilder til at understøtte mål som f.eks:

  • Fremstilling af lægemidler.
  • Forskning og udvikling.
  • Ledelse af forsyningskæden.
  • Klinisk udvikling.
  • Patientinddragelse.
  • Kvalitetssikring og -kontrol.

Hvordan forbedrer digitaliseringen den farmaceutiske produktionsindustri?

Digital transformation giver mange vækstmuligheder for medicinalindustrien og leverer betydelige procesfordele, der eliminerer silosystemer og mangeårig ineffektivitet i produktionen. Som et resultat kan medicinalvirksomheder bedre imødekomme fremtidige krav.

Digitaliseringen påvirker den farmaceutiske industri og dens fremstillingsprocesser på mange måder.

Øget synlighed

Digitale teknologier gør det muligt for virksomheder at træffe mere informerede forretningsbeslutninger ved at øge synligheden af deres forsyningskæde. Med digitalisering kan organisationer fuldt ud integrere deres forsyningskæder for at forbedre produktionsprocesserne gennem mere responsive og adaptive operationer. Disse ændringer resulterer i større nøjagtighed, lagerniveauer, produktionseffektivitet og service, så virksomhederne kan træffe hurtigere og mere effektive forretningsbeslutninger.

Digitaliseringen giver også medicinalproducenterne større synlighed på tværs af værdikæderne. Denne øgede datasynlighed fører til værdifulde indsigter, som disse virksomheder kan bruge til at lære af deres eksisterende processer og forbedre deres lægemiddeldesign.

Omkostningsreduktioner

Digital transformation er med til at sænke omkostningerne pr. indbygger i medicinalindustrien. I produktionsanlæg involverer digitalisering ofte maskinlæring, kunstig intelligens og maskine-til-maskine-kommunikation. Disse digitaliserede processer fremmer sømløse produktionsoperationer, automatiserede korrigerende handlinger og bedre forebyggende vedligeholdelse. Som et resultat oplever medicinalvirksomheder færre fejl og funktionsfejl. Ved at forebygge udstyrsnedbrud minimerer digitaliseringen reparationsudgifter, ansvar og nedetid, hvilket fører til større omkostningsbesparelser.

Forbedret effektivitet

Driftseffektivitet er en af de største fordele ved digitalisering

Fyrre procent af lederne nævner driftseffektivitet som den største fordel ved digital transformation. Medicinalvirksomheder kan øge deres produktionseffektivitet og produktivitet gennem digital transformation. Digitalisering giver virksomheder mulighed for at indsamle data på tværs af hele deres anlæg, hvilket giver beslutningstagere vigtig indsigt i deres virksomheders samlede driftseffektivitet. De kan også analysere denne indsigt for at lokalisere ineffektivitet i processen og finde ud af, hvordan de kan forbedre disse områder.

Ud over at øge effektiviteten gennem analyse og implementering af indsigt, gør digitalisering det også muligt for medicinalvirksomheder at automatisere forskellige aspekter af deres produktionsprocesser. Det betyder, at de kan udføre mere arbejde på kortere tid og samtidig bruge færre ressourcer og manuel arbejdskraft.

Større fleksibilitet

Den digitale transformation i medicinalindustrien giver mulighed for mere fleksible fremstillingsprocesser, der forbedrer hastigheden i produktionen af medicin og vacciner sammenlignet med traditionelle faste processer. I modsætning til faste produktionsprocesser giver fleksibel produktion virksomheder mulighed for at producere nye lægemidler i faciliteter, der bruger engangsmaterialer, så de kan omgå validering af rengøring af udstyr til nuværende maskiner. Denne tilpasningsevne sparer virksomheder for produktionstid, så de hurtigere kan sende lægemidler og vacciner på markedet til kunderne.

Digitalisering i medicinalindustrien giver også mulighed for fleksibelt produktionsudstyr. Virksomhederne kan justere maskinerne, så de passer til patienternes skiftende behov og samtidig forbedre patientsikkerheden ved hjælp af robotteknologi og automatisering. Fleksibel produktion hjælper virksomheder med bedre at overholde reglerne for medicinering.

Højere produktkvalitet

Medicinalvirksomheder indsamler proceduremæssige data for at sikre produktkvaliteten. Men mange af disse organisationer er afhængige af papirdokumentation i deres faciliteter, hvilket skaber huller i kvalitetssikringsprocessen. Undersøgelser viser, at det tager farmaceutiske virksomhedermindst 6 måneder at onboarde kvalitetsstyringspersonale på grund af det store antal systemer og datakilder, de skal bruge til at udføre deres arbejde, sammen med en mangel på dataadgang i realtid.

Mens papirdokumentation i form af manuelle regneark og rapporter er tidskrævende og fejlbehæftet, forbedrer dataindsamling og -styring gennem digitaliserede teknologier proceseffektiviteten og reducerer risikoen for fejl. Digital transformation hjælper medicinalvirksomheder med at indsamle information fra mange kilder, standardisere den og analysere den for at forbedre kvalitetssikringen. Det giver også mulighed for realtidsovervågning på tværs af et anlægs processer og produktionsniveauer for at lukke kvalitetshuller og forbedre rapporteringsworkflows.

Alle disse digitaliseringsmuligheder gør det muligt for medicinalvirksomheder at forbedre kvalitetskontrol, pålidelighed og effektivitet, hvilket resulterer i produkter af højere kvalitet.

Øget kontrol

Når man fremstiller farmaceutiske produkter, skal hver eneste proces overvåges nøje, f.eks. produktudvikling, rengøring af udstyr og mærkning af emballage. Det skyldes, at en enkelt fejl i disse processer kan gøre et helt parti produkter ubrugelige, hvilket koster virksomhederne tid, penge og ressourcer. Desuden kan fejlbehæftede partier forårsage alvorlig skade på forbrugerne, hvilket kan resultere i retssager og skade virksomhedernes omdømme.

Digitalisering i medicinalindustrien hjælper virksomheder med bedre at kontrollere deres fremstillingsprocesser med større produktovervågning, visualisering og fjernadgang til data, så de kan identificere og forbedre pakkeprocesser. Det betyder, at de kan lokalisere og løse fejl, før de påvirker produktbatcherne, hvilket fører til højere rentabilitet og omkostningsbesparelser.

Konkurrencemæssige fordele

Integration af digitale teknologier i farmaceutiske processer gør det muligt for virksomheder at forbedre produktionen, reducere omkostningerne og øge produktionskvaliteten. Fordi digitalisering kommer med disse betydelige fordele, giver det virksomheder, der omfavner det, en klar konkurrencemæssig fordel i forhold til farmaceutiske virksomheder, der ikke har digitaliseret deres drift. Ved at prioritere digitalisering i deres forsyningskæder kan medicinalvirksomheder opleve større resultater for deres forretning, som vil adskille dem fra andre organisationer.

udnyttelse af MECO smartANALYTICS

Udnyt MECO smartANALYTICS™ til digitalisering i medicinalindustrien

Medicinalvirksomheder kan omfavne den digitale transformation i deres produktionsanlæg og forbedre vandsystemets ydeevne med analysetjenester fra MECO. Gennem MECOsmartANALYTICS™ sikrer vores ekspertingeniører, at vandsystemerne fungerer optimalt, samtidig med at miljøpåvirkning, forbrug af forbrugsvarer og nedetid minimeres. Vores team evaluerer, overvåger og rapporterer om vores kunders systemydelse for at optimere driftseffektiviteten på lang sigt.

Kontakt MECO for at begynde at opfylde dine digitale transformationsbehov i dag!