Renset vand til lægemidler

Renset vand til lægemidler

Den farmaceutiske industri bruger renset vand som en af hovedingredienserne til behandling, formulering og fremstilling af lægemidler og andre aktive ingredienser. Vand kan bruges til at rekonstituere produkter, som hjælp til syntese, som rengøringsmiddel og til produktion af færdige produkter. USP-monografierne forklarer de forskellige vandkvaliteter, der bruges til farmaceutisk produktion, og acceptable metoder til at producere hver enkelt. Generelt kan vand opdeles i to typer: bulkvand og emballeret vand. Bulkvand produceres almindeligvis på det sted, hvor det skal bruges. Emballeret vand produceres, emballeres og steriliseres for at forlænge produktets holdbarhed og bevare dets mikrobielle kvaliteter. Afhængigt af den specifikke farmaceutiske anvendelse er der behov for forskellige vandkvaliteter.

Hvad er renset vand til lægemidler?

Purified Water er en kvalitet af farmaceutisk vand, der bruges som hjælpestof i produktionen af ikke-parenterale præparater til farmakologi, herunder tests og analyser.

Metoder til renset vand i den farmaceutiske industri

Rensede vandsystemer omfatter typisk to trin, der behandler anlæggets fødevand, som altid skal opfylde de lokale myndighedskrav til drikkevandskvalitet. Forbehandling er det første trin, som modificerer vandkvaliteten for at reducere bestemte forurenende grupper, der kan beskadige eller på anden måde forstyrre ydelsen af nedstrøms enhedens behandlingsprocesser. Som minimum omfatter disse forureningsgrupper typisk suspenderet stof, hårdhed og andre kalkdannende mineraler samt desinfektionsmidler som klor og kloramin. Nogle systemer omfatter mere avanceret forbehandling for at håndtere andre forurenende stoffer såsom biologiske og organiske forurenende stoffer og den samlede mængde opløste faste stoffer (TDS).

Det andet trin er den endelige behandling, også kaldet forberedelse, som yderligere behandler det forbehandlede vand for at opfylde de endelige kvalitetskrav til det rensede vand. De fleste moderne systemer omfatter mindst én omgang omvendt osmose for at reducere alle forureningsgrupper undtagen gasser (f.eks. uorganiske, organiske og biologiske) efterfulgt af et poleringstrin, såsom elektrodeionisering (EDI) eller andre deioniseringsprocesser, for yderligere at reducere ledningsevnen under målgrænsen før opbevaring. Yderligere efterbehandlingsteknologier kan også inkluderes afhængigt af kravene til hver enkelt anvendelse, såsom UV, submikronfiltrering og ultrafiltrering.

MECO MASTERpak™Produktlinje for renset vand

Siden starten i 2004 har MECOs MASTERpak™-systemer været baseret på et gennemprøvet systemdesign, der kan desinficeres med varmt vand, med et robust funktionssæt og en gennemprøvet ydeevne, der sikrer pålidelig generering af både renset vand og vand til injektion, der opfylder eller overgår kravene i de vigtigste globale farmakopéer (USP, Ph. Eur. og JP). Varmtvandsrensningsfunktionerne sikrer overlegen ydelse for mikrobiel renhed, og systemerne kan i høj grad konfigureres til at opfylde de unikke behov i hvert enkelt projekt. MASTERpak™og MASTERpak™ULTRA-systemerne tilbyder en bred vifte af konfigurationer, herunder 1- eller 2-pass omvendt osmose, 6000 MWCO ultrafiltrering, UV og andre funktioner, der ofte efterspørges i design af rensede vandsystemer.

Partner med MECO

Renset vand af farmaceutisk kvalitet kan opnås gennem forskellige metoder for at nå de krævede niveauer baseret på farmakopéens krav. MECO tilbyder den bredeste base af løsninger til renset vand i branchen. Med over 90 års erfaring i branchen kan vores team hjælpe dig hele vejen fra design til installation og service. Hvis du vil vide mere om, hvordan MECOs løsninger til renset vand fungerer, kan du kontakte vores MEKA-team.